Partieel kunstgebit

Voor het aanmeten van een gedeeltelijk kunstgebit is een verwijzing van een tandarts nodig. Als veel van uw tanden en kiezen nog gezond zijn is een gedeeltelijke prothese ook een optie. De openingen in uw gebit worden dan opgevuld met kunsttanden of –kiezen.  

Als u besluit een nieuw gedeeltelijk kunstgebit te nemen, dan zullen in de meeste gevallen de volgende afspraken worden gemaakt.

1e : Intakegesprek/eerste afdrukken.
2e : Definitieve afdrukken.
3e : Beetbepalen.
4e : Passen in was.
5e : Plaatsen van het nieuwe kunstgebit.
6e : Nacontrole.

Contact

Tandprothetische praktijk Bergsma
Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward

0515- 745031