Volledig kunstgebit

Voor het aanmeten van een volledig kunstgebit kunt u zonder verwijzing van een tandarts bij ons terecht.

Na verloop van tijd kan het nodig zijn uw volledige kunstgebit te vervangen. U heeft pijn of er ontstaan eet- en spraakproblemen. 

Als u besluit een nieuw kunstgebit te nemen, dan zullen de volgende afspraken worden gemaakt.

1e : Intakegesprek/eerste afdrukken.
2e : Definitieve afdrukken.
3e : Beet bepalen.
4e : Passen in was.
5e : Plaatsen van het nieuwe kunstgebit.
6e : Nacontrole.

 

Contact

Tandprothetische praktijk Bergsma
Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward

0515- 745031